Inv. br. 638(Knjiga)

Selected political writings (u obradi)

Autori: Luxemburg, Rosa
Mjesto izdavanja: New York
Godina izdavanja: 1974
Područje: Politika
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u