Autori: Hirschman, Albert O.
Mjesto izdavanja: Zagreb
Godina izdavanja: 1991
Područje: Politika
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u