Inv. br. 744(Knjiga)

Uvod u sistem građanskog prava (u obradi)

Autori: Nikolić, Dušan
Mjesto izdavanja: Novi Sad
Godina izdavanja: 2001
Područje: Pravo
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u