Otvori u katalogu
Autori: Lukić, Radomir (ur.)
Mjesto izdavanja: Beograd
Godina izdavanja: 1978
Područje: Pravo
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u