Otvori u katalogu
Autori: Hoyer, Hans (hrsg.)
Mjesto izdavanja: Wien; Graz
Godina izdavanja: 2003
Područje: Pravo
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u