Inv. br. 87(Knjiga)

Zbirka odluka državne arbitraže (u obradi)

Autori: Goldštajn, Aleksandar (ur.)
Mjesto izdavanja: [Beograd]
Godina izdavanja: 1949
Područje: Pravo
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u