Otvori u katalogu
Autori: Simonetti, Petar
Mjesto izdavanja: Padova
Godina izdavanja: 2000
Područje: Pravo
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u