Otvori u katalogu
Autori: Vuković, Mihajlo ; Vuković, Đuro
Mjesto izdavanja: Zagreb
Godina izdavanja: 1981
Područje: Pravo
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u