Inv. br. D 12222(Knjiga)

Osnove ekonomike javnog sektora

Otvori u katalogu
Autori: Jovanović, Milovan
Mjesto izdavanja: Rijeka
Godina izdavanja: 2016
Područje: Društvene znanosti
Lokacija: Spremište
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u