Inv. br. D 12230(Knjiga)

Hohfeldova analitička teorija prava

Otvori u katalogu
Autori: Tučak, Ivana
Mjesto izdavanja: Osijek
Godina izdavanja: 2016
Područje: Pravo
Lokacija: Čitaonica
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u