Otvori u katalogu
Autori: Milisavljević, Bojan ; Jevremović Petrović, Tatjana ; Živković, Miloš (ed.)
Mjesto izdavanja: Belgrade
Godina izdavanja: 2017
Područje: Pravo
Lokacija: Čitaonica
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u