Inv. br. D 12629(Knjiga)

Denacionalizacija

Otvori u katalogu
Autori: Simonetti, Petar
Mjesto izdavanja: Rijeka
Godina izdavanja: 2004
Područje: Pravo
Lokacija: Čitaonica
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u