Inv. br. D 12723(Knjiga)

Socijalna medicina

Otvori u katalogu
Autori: Jonjić, Anto … et al.
Mjesto izdavanja: Rijeka
Godina izdavanja: 2002
Područje: Medicina. Tehnika i tehnologija. Menadžment
Lokacija: Spremište
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u