Otvori u katalogu
Autori: Buergenthal, Thomas ; Shelton, Dinah L. ; Stewart, David P.
Mjesto izdavanja: Rijeka
Godina izdavanja: 2011
Područje: Pravo
Lokacija: Čitaonica
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u