Inv. br. LM 1024(Knjiga)

Histoire du droit civil Francais (u obradi)

Autori: Violet, Paul
Mjesto izdavanja: Darmstadt
Godina izdavanja: 1966
Područje: Pravo
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u