Autori: Daube, David
Mjesto izdavanja: Edinburgh
Godina izdavanja: 1969
Područje: Pravo
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u