Inv. br. LM 1054(Knjiga)

Slavenska poredbena gramatika (u obradi)

Autori: Ivšić, Stjepan
Mjesto izdavanja: Zagreb
Godina izdavanja: 1970
Područje: Lingvistika i jezici
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u