Autori: Kaufmann, Arthur ; Hassemer, Winfried ; Neumann, Ulfrid (hrsg.)
Mjesto izdavanja: Heidelberg
Godina izdavanja: 1977
Područje: Pravo
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u