Mjesto izdavanja: London
Godina izdavanja: 1954
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u