Inv. br. LM 1064(Knjiga)

Teorija države i prava (u obradi)

Autori: Lukić, Radomir
Mjesto izdavanja: Beograd
Godina izdavanja: 1964
Područje: Pravo
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u