Autori: Farlati, Daniele
Mjesto izdavanja: Split
Godina izdavanja: 2004
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u