Inv. br. LM 1201(Knjiga)

Ley penal croata

Otvori u katalogu
Autori: Bertaccini, Davide ; Pavišić, Berislav ; Sozzo, Maximo (ur.)
Mjesto izdavanja: Rijeka
Godina izdavanja: 2001
Područje: Pravo
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u