Autori: Farlati, Daniele
Mjesto izdavanja: Trogir-Split
Godina izdavanja: 1998
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u