Autori: Tacito, Cornelio
Mjesto izdavanja: Bologna
Godina izdavanja: 1964
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u