Otvori u katalogu
Autori: Maier, Julio B. ; Bertaccini, Davide ; Ferreccio, Vanina
Mjesto izdavanja: Rijeka
Godina izdavanja: 2005
Područje: Pravo
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u