Inv. br. LM 1214(Knjiga)

Trsatsko-bakarska i crikvenička čakavština (u obradi)

Autori: Lukežić, Iva
Mjesto izdavanja: Rijeka
Godina izdavanja: 1996
Područje: Lingvistika i jezici
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u