Inv. br. LM 1242(Knjiga)

Glossario del latino medioevale istriano (u obradi)

Autori: Semi, Francesco
Mjesto izdavanja: Venezia
Godina izdavanja: 1990
Područje: Lingvistika i jezici
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u