Inv. br. LM 1356(Knjiga)

Fijumanski idiom

Otvori u katalogu
Autori: Berghoffer, Jozsef … [et al.]
Mjesto izdavanja: Rijeka
Godina izdavanja: 1999
Područje: Lingvistika i jezici
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u