Autori: Du Cange, Carlo
Godina izdavanja: 1977
Područje: Lingvistika i jezici
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u