Inv. br. LM 1393(Knjiga)

Uvod u slavensku poredbenu gramatiku

Otvori u katalogu
Autori: Vrana, Josip
Mjesto izdavanja: Zagreb
Godina izdavanja: 1965
Područje: Lingvistika i jezici
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u