Otvori u katalogu
Autori: Ramet, Sabrina Petra
Mjesto izdavanja: Zagreb
Godina izdavanja: 2005
Područje: Politika
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u