Autori: Saitta, Armando
Mjesto izdavanja: Roma- Bari
Godina izdavanja: 1979
Područje: Povijest
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u