Autori: Astuti, Guido
Mjesto izdavanja: Milano
Godina izdavanja: 1952
Područje: Pravo
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u