Autori: Bulić, Fr.
Mjesto izdavanja: Spalato
Godina izdavanja: 1910
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u