Inv. br. LM 410(Knjiga)

A text-book of Jurisprudence (u obradi)

Autori: Paton, George Whitecross
Mjesto izdavanja: Great Britain
Godina izdavanja: 1972
Područje: Pravo
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u