Autori: Hall, Karin ; Scheiner, Barbara
Mjesto izdavanja: Njemačka
Godina izdavanja: 2001
Područje: Lingvistika i jezici
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u