Autori: Jedin, Hubert (ur.)
Mjesto izdavanja: Milano
Godina izdavanja: 1977
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u