Autori: Bošković, Radosav
Mjesto izdavanja: Beograd
Godina izdavanja: 1968
Područje: Lingvistika i jezici
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u