Inv. br. LM 682(Knjiga)

Plaidoyers Politiques: vol. 4 (u obradi)

Autori: Demosthene
Mjesto izdavanja: Paris
Godina izdavanja: 1958
Područje: Politika
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u