Inv. br. LM 697(Knjiga)

Heracles; Les suppliantes; Ion (u obradi)

Autori: Euripide
Mjesto izdavanja: Paris
Godina izdavanja: 1959
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u