Inv. br. LM 699(Knjiga)

Plaidoyers Civilis (u obradi)

Autori: Demosthene
Mjesto izdavanja: Paris
Godina izdavanja: 1959
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u