Inv. br. LM 727(Knjiga)

Dalmacija u 20. stoljeću: povijesni pregled (u obradi)

Autori: Mimica, Bože
Mjesto izdavanja: Rijeka
Godina izdavanja: 2004
Područje: Povijest
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u