Inv. br. LM 874(Knjiga)

Introduction a L'iliade (u obradi)

Autori: Mazon, Paul
Mjesto izdavanja: Paris
Godina izdavanja: 1959
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u