Mjesto izdavanja: Roma
Godina izdavanja: 1979
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u