Autori: Adalbert, Erler ; Kaufmann, Ekkehard
Mjesto izdavanja: Berlin
Godina izdavanja: 1990
Područje: Pravo
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u