Autori: Fasoli, Gina
Mjesto izdavanja: Bologna
Godina izdavanja: 1969
Područje: Povijest
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u