Autori: Pantelić, Stjepan
Mjesto izdavanja: Frankfurt am Main
Godina izdavanja: 1997
Područje: Povijest
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u