Inv. br. LM 991(Knjiga)

Histoire du droite prive: vol. 1 (u obradi)

Autori: Ourliac A. De Malafosse, Paul
Mjesto izdavanja: Paris
Godina izdavanja: 1969
Područje: Pravo
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u