Inv. br. PS 1246(Knjiga)

Pobunjeni Meksiko (u obradi)

Autori: Rid, Džon
Mjesto izdavanja: Beograd
Godina izdavanja: 1963
Područje: Pravo
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u